Egyéb szolgáltatások / Falugondnoki Szolgálat

Falugondnoki SzolgálatVámoscsalád Községi Önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján szociális alapszolgáltatásként falugondnoki szolgáltatást tart fenn az  intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése érdekében.

 

Falugondnok: Kovács Tamás

Tel.: 06-30/320-1154


« Vissza az előző oldalra!

Vámoscsalád Községi Önkormányzat - Magyar